Betongrenoveringar

Betongrenoveringar

Betong kan med rätta ses som ett tidlöst material. Ett material som kommer fungera oavsett mode och trender i och med den neutrala men ruffiga och motståndskraftiga ytan, tillsammans med materialets flexibilitet och breda användningsområde. Men man ska inte förväxla tidlöst med underhållsfritt.

Betong utsätts för stora påfrestningar från miljön i form av koldioxid, klorider, frost och annan kemisk eller mekanisk åverkan. Detta kan ge upphov till korrosion, skador i ytstrukturen och vattenskador. Därför behöver all betong skyddas och underhållas med jämna mellanrum.

Reparation och renovering av betong förlänger byggnader och andra konstruktioners livslängd, och bidrar på så vis till en hållbar värld där byggnader inte rivs och byggs upp med högre frekvens än nödvändigt.

Vi på Sigab reparerar och underhåller betong med utgångspunkt i grundproblematiken. Vi vidtar helt enkelt de reparations- och underhållsåtgärder som krävs för att konstruktionen på bästa sätt ska kunna stå emot slitaget det utsätts för.

Kontakta oss på Sigab för att få hjälp med betongrenoveringar.

Betongrenovering

Kontakta oss på Sigab för att få hjälp med golvbeläggningar i form av systemlösningar.