Högtrycksinjektering

Högtrycksinjektering är en teknik som kan användas för att reparera exempelvis betong, berg och spontfot. Främst används tekniken för reparation av husgrunder och dylikt som under lång tid utsatts för högt tryck vilket föranlett att materialet börjat spricka. I och med tätning av den inre strukturen av exempelvis betong så kan stora kostnader undvikas då schaktning och annat markarbete utgår helt.

Högtrycksinjektering i betong

Kontakta oss på Sigab för att få hjälp med högtrycksinjektering.