Kolfiberförstärkning / FRP

Kolfiberförstärkning (FRP)

Kolfiberförstärkning innebär att kolfiber appliceras på redan befintliga konstruktioner av trä, betong, sten eller andra material för att belastningen på konstruktionen på så vis ska kunna ökas, alternativt reparera eventuella skador eller konstruktionsfel.

Kolfiberförstärkning har många fördelar – den främsta av allt är att metoden är enkel och smidig i förhållande till alternativen. Att förstärka en konstruktion med stål – som är den konventionella metoden – innebär ofta att en vägg behöver rivas, för att sedan byggas upp igen. Och att allt i lokalen såsom armaturer och ventilation behöver monteras ned. Detta för att stålbalken ska kunna installeras på plats. Kolfiberförstärkning är på så vis en mycket effektivare metod, vilket kan visualiseras genom att en tre millimeter tjock kolfiberförstärkning ger samma hållfasthetsökning som en 18 centimeter tjock stålbalk.

Fördelarna med kolfiberförstärkning är alltså många gentemot den konventionella metoden för förstärkning med stål. Exempelvis bibehållen design i och med att ett smalt lager kolfiber knappast ändrar lokalens estetiska uttryck i grunden. Dessutom kan befintliga installationer vara kvar och behöver inte rivas ned och installeras på nytt, vilket kan vara väldigt kostnadsbesparande. Utöver detta – bibehållen takhöjd då taket inte behöver förstärkas med stora installationer som tar plats och flyttar ned takhöjden.

Kontakta oss på Sigab för att få hjälp med kolfiberförstärkningar.

Kolfiberförstärkning SIGAB

Kontakta oss på Sigab för att få hjälp med golvbeläggningar i form av systemlösningar.