Golvavjämning

Golvavjämning är en typ av cementbunden avjämningsmassa som har ändamålet att bygga fall eller ge plana golv. Det finns olika typer av avjämningsmassor med olika typer av egenskaper, vilket gör det möjligt att anpassa resultatet utifrån vilka ändamål underlaget ska användas för. Framförallt används flytspackel för att jämna ut gropiga underlag som ofta uppstår på exempelvis betonggolv. Men flytspackling öppnar även upp möjligheten att gjuta in värmeslingor i golvet, vilket är smidigt om man vill installera golvvärme.
Att lägga flytspackel kräver expertis och är inget som rekommenderas hemmafixaren att göra själv. Nivåer och lutningar måste tas i beaktande och eventuella korrigeringar behöver göras under processen för att få ett lämpligt fall mot brunnen sett i exempelvis badrum. Får man inte till det rätta fallet kommer vattnet inte rinna av efter ordning, och istället bli kvar i badrummet. Det är helt enkelt en mängd parametrar som behöver tas i beaktande vid flytspackling.

Golvavjämning med flytspackel

Kontakta oss på Sigab för att få hjälp med flytspackling.